HoangHaMobile.com đã chính thức khai trương thêm chi nhánh mới tại 55 Trần Quang Khải - Quận 1 - TP. Hồ Chí Minh.


Để thuận tiện trong việc lựa chọn giá cả và các thông tin khuyến mãi được phù hợp nhất. Bạn hãy vui lòng chọn nơi sẽ tiến hành mua máy.

  • Giá từ
  • Đến
  • Tìm nâng cao
Tìm thấy 429 kết quả phù hợp. Tải về bảng báo giá
STT Tên điện thoại Giá tiền Bảo hành Khuyến mại Kho hàng
Apple - iPhone
1 Apple iPhone 5C - 16GB - Chính hãng 6,990,000 vnđ Chính hãng 1 đổi 1 trong 12 tháng, bao sài - đổi trả trong 15 ngày đầu Còn hàng
2 Apple iPhone 6 4.7" - 16GB - White 15,690,000 vnđ 12 tháng tại Hoàng Hà Mobile, bao sài - đổi trả trong 15 ngày đầu Còn hàng
3 Apple iPhone 5s - 32GB- Black/white - Trôi bảo hành 10,500,000 vnđ 06 tháng tại Hoanghamobile, bao sài - đổi trả trong 15 ngày đầu Còn hàng
4 Apple iPhone 6 4.7" - 64GB - Trôi bảo hành 15,990,000 vnđ 06 tháng tại Hoàng Hà Mobile, bao sài - đổi trả trong 15 ngày đầu Còn hàng
5 Apple iPhone 6 4.7" - 128GB - Black/White/Gold - Chính hãng FPT 21,790,000 vnđ Chính hãng 1 đổi 1 trong vòng 12 tháng, bao sài - đổi trả trong 15 ngày đầu Còn hàng
6 Apple iPhone 6 4.7" - 128GB - Black/White/Gold - Đổi bảo hành 16,990,000 vnđ 06 tháng tại Hoàng Hà Mobile, bao sài - đổi trả trong 15 ngày đầu Còn hàng
7 Apple iPhone 4S - 8GB - Like new 2,790,000 vnđ 6 tháng tại Hoàng Hà mobile, bao sài - đổi trả trong 15 ngày đầu Còn hàng
8 Apple iPhone 6 Plus 5.5" - 64GB - Gold 20,790,000 vnđ 12 tháng tại Hoàng Hà Mobile, bao sài - đổi trả trong 15 ngày đầu Còn hàng
9 Apple iPhone 5s - 16GB - Gold - Trôi bảo hành 10,500,000 vnđ 06 tháng tại Hoàng Hà Mobile, bao sài - đổi trả trong 15 ngày đầu Còn hàng
10 Apple iPhone 6 Plus 5.5" - 128GB - Black/White/Gold - Chính hãng FPT 24,300,000 vnđ Chính hãng 1 đổi 1 trong vòng 12 tháng, bao sài - đổi trả trong 15 ngày đầu Còn hàng
11 Apple iPhone 6 4.7" - 16GB - Gold 15,890,000 vnđ 12 tháng tại Hoàng Hà Mobile, bao sài - đổi trả trong 15 ngày đầu Còn hàng
12 Apple iPhone 5s - 64GB - Like new 8,190,000 vnđ 06 tháng tại Hoanghamobile, bao sài - đổi trả trong 15 ngày đầu Còn hàng
13 Apple iPhone 5s - 32GB - Like new 7,990,000 vnđ 06 tháng tại Hoanghamobile, bao sài - đổi trả trong 15 ngày đầu Còn hàng
14 Apple iPhone 6 4.7" - 16GB - Black 15,490,000 vnđ 12 tháng tại Hoàng Hà Mobile, bao sài - đổi trả trong 15 ngày đầu Còn hàng
15 Apple iPhone 6 Plus 5.5" - 16GB - Black/White/Gold - Chính hãng FPT 19,300,000 vnđ Chính hãng 1 đổi 1 trong vòng 12 tháng, bao sài - đổi trả trong 15 ngày đầu Còn hàng
16 Apple iPhone 6 Plus 5.5" - 64GB - Black/White/Gold - Chính hãng FPT 21,790,000 vnđ Chính hãng 1 đổi 1 trong vòng 12 tháng, bao sài - đổi trả trong 15 ngày đầu Còn hàng
17 Apple iPhone 6 4.7" - 64GB - Black/White/Gold - Chính hãng FPT 19,300,000 vnđ Chính hãng 1 đổi 1 trong vòng 12 tháng, bao sài - đổi trả trong 15 ngày đầu Còn hàng
18 Apple iPhone 6 4.7" - 16GB - Black/White/Gold - Chính hãng FPT 16,850,000 vnđ Chính hãng 1 đổi 1 trong vòng 12 tháng, bao sài - đổi trả trong 15 ngày đầu Còn hàng
19 Apple iPhone 6 4.7" - 16Gb - Máy trôi bảo hành.active ngày 22/2/2015 14,600,000 vnđ 06 tháng tại hoanghamobile. bao sài - đổi trả trong 15 ngày đầu Còn hàng
20 Apple iPhone 6 4.7" 64GB - Máy trôi bảo hành FPT 17,600,000 vnđ chính hãng 11 tháng FPT, bao sài - đổi trả trong 15 ngày đầu Còn hàng
21 Apple iPhone 5C - 8GB 4,990,000 vnđ 06 tháng tại Hoàng Hà Mobile, bao sài - đổi trả trong 15 ngày đầu Còn hàng
22 Apple iPhone 6 Plus 5.5" - 128GB - Gold/Black/White 22,500,000 vnđ 12 tháng tại Hoàng Hà Mobile, bao sài - đổi trả trong 15 ngày đầu Còn hàng
23 Apple iPhone 6 Plus 5.5" - 64GB - Black/White 19,990,000 vnđ 12 tháng tại Hoàng Hà Mobile. bao sài - đổi trả trong 15 ngày đầu Còn hàng
24 Apple iPhone 6 4.7" - 16GB - Máy trôi bảo hành.active 29/1/2015 14,600,000 vnđ 06 tháng tại hoanghamobile, bao sài - đổi trả trong 15 ngày đầu Còn hàng
25 Apple iPhone 6 4.7" - 128GB - Gold/Black/White 19,600,000 vnđ 12 tháng tại Hoàng Hà Mobile, bao sài - đổi trả trong 15 ngày đầu Còn hàng
26 Apple iPhone 6 4.7" - 64GB LL/A (Mỹ) - Black/White/Gold 17,990,000 vnđ 12 tháng tại Hoàng Hà Mobile, bao sài - đổi trả trong 15 ngày đầu Còn hàng
27 Apple iPhone 6 Plus 5.5" - 16GB - LL/A (Mỹ) - Black/White 17,250,000 vnđ 12 tháng tại Hoàng Hà Mobile, bao sài - đổi trả trong 15 ngày đầu Còn hàng
28 Apple iPhone 5s - 16GB - Black/white - Trôi bảo hành 9,990,000 vnđ 06 tháng tại HoangHaMobile, bao sài - đổi trả trong 15 ngày đầu Còn hàng
29 Apple iPhone 5s - 16GB - Black - Like new 7,790,000 vnđ 06 tháng tại Hoanghamobile, bao sài - đổi trả trong 15 ngày đầu Còn hàng
30 Apple iPhone 5s - 16GB - Máy trôi bảo hành. chưa active 11,000,000 vnđ 06 tháng tại Hoanghamobile, bao sài - đổi trả trong 15 ngày đầu Còn hàng
31 Apple iPhone 5 - 16GB - Black - Like new 5,390,000 vnđ 06 tháng tại Hoanghamobile, bao sài - đổi trả trong 15 ngày đầu Còn hàng
32 Apple iPhone 4S - 32GB - Like new 3,490,000 vnđ 6 tháng tại hoanghamobile, bao sài - đổi trả trong 15 ngày đầu Còn hàng
33 Apple iPhone 5s - 16GB - White/Black/Gold ZP/A,LL/A(Mỹ) 12,350,000 vnđ 12 tháng tại Hoanghamobile, bao sài - đổi trả trong 15 ngày đầu Còn hàng
34 Apple iPhone 5s - 16GB - Black/White/Gold - Chính hãng 13,560,000 vnđ Chính hãng 1 đổi 1 trong 12 tháng, bao sài - đổi trả trong 15 ngày đầu Còn hàng
35 Apple iPhone 4 - 8GB - Like new 1,990,000 vnđ 06 tháng tại Hoanghamobile, bao sài - đổi trả trong 15 ngày đầu Còn hàng
36 iPhone 4 -Black and White - 8GB - FPT 5,890,000 vnđ Chính hãng 1 đổi 1 trong 12 tháng, bao sài - đổi trả trong 15 ngày đầu Còn hàng
37 Apple iPhone 4S - 8GB - Chính hãng FPT, Viettel 6,850,000 vnđ Chính hãng 1 đổi 1 trong 12 tháng Còn hàng
38 Apple iPhone 4S - 16GB - Black/White - Like new 3,290,000 vnđ 6 tháng tại Hoàng Hà mobile, bao sài - đổi trả trong 15 ngày đầu Còn hàng
39 Apple iPhone 4 - 16GB - Black - Like new 2,290,000 vnđ 6 tháng tại Hoanghamobile, bao sài - đổi trả trong 15 ngày đầu Còn hàng
Samsung
40 Samsung Galaxy A7 - 2 sim 2 sóng 9,190,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, bao sài - đổi trả trong 15 ngày đầu Còn hàng
41 Samsung Galaxy E5 (E500) 5,090,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, bao sài - đổi trả trong 15 ngày đầu Còn hàng
42 Samsung Galaxy Tab 3V - T116 3,260,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, bao sài - đổi trả trong 15 ngày đầu Còn hàng
43 Samsung Galaxy E7 (E700) 6,390,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, bao sài - đổi trả trong 15 ngày đầu Còn hàng
44 Samsung Galaxy A3 - 2 sim 2 sóng - Trôi bảo hành 5,100,000 vnđ chính hãng 11 tháng., Đổi trả trong vòng 10 ngày đầu đầu Còn hàng
45 Samsung Galaxy A5 - 2 sim 2 sóng - Trôi bảo hành 6,900,000 vnđ chính hãng 11 tháng , Đổi trả trong vòng 10 ngày đầu Còn hàng
46 Samsung Galaxy Core Prime G360 - 2 sim 2 sóng 2,890,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, bao sài - đổi trả trong 15 ngày đầu Còn hàng
47 Samsung Galaxy A5 - 2 sim 2 sóng 7,850,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, bao sài - đổi trả trong 15 ngày đầu Còn hàng
48 Samsung Galaxy A3 - 2 sim 2 sóng 5,950,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, bao sài - đổi trả trong 15 ngày đầu Còn hàng
49 Samsung Galaxy Note 4 - Máy trôi bảo hành. 13,900,000 vnđ Chính hãng 11 tháng, bao sài - đổi trả trong 15 ngày đầu Còn hàng
50 Samsung Galaxy S5 - Trôi bảo hành 8,000,000 vnđ Chính hãng 11 tháng, bao sài - đổi trả trong 15 ngày đầu Còn hàng
51 Samsung Galaxy Grand Prime G530 - Black/White/Gold 4,380,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, bao sài - đổi trả trong 15 ngày đầu Còn hàng
52 Samsung Galaxy Tab S 10.5 - T805 - Máy trôi bảo hành. 9,800,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, bao sài - đổi trả trong 15 ngày đầu Còn hàng
53 Samsung Galaxy V - G313 - 2 sim 2 sóng 1,790,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, bao sài - đổi trả trong 15 ngày đầu Còn hàng
54 Samsung Galaxy Alpha 7,840,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, bao sài - đổi trả trong 15 ngày đầu Còn hàng
55 Samsung Galaxy Note 4 - Black/White/Gold/Pink 15,750,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, bao sài - đổi trả trong 15 ngày đầu Còn hàng
56 Samsung Galaxy J - Docomo - Ram 3GB - Máy trôi bảo hành. 4,900,000 vnđ 06 tháng tại hoanghamobile. Đổi trả trong vòng 10 ngày đầu. Còn hàng
57 Samsung Galaxy Tab 4 7.0 SM-T231 4,450,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, bao sài - đổi trả trong 15 ngày đầu Còn hàng
58 Samsung Galaxy J - Docomo - Ram 3GB 5,990,000 vnđ 12 tháng tại Hoàng Hà Mobile, bao sài - đổi trả trong 15 ngày đầu Còn hàng
59 Samsung Galaxy Core 2 (G355) - Máy trôi bảo hành. 2,400,000 vnđ Chính hãng 9 tháng. Đổi trả trong vòng 10 ngày đầu. Còn hàng
60 Samsung Galaxy Core 2 (G355) - 2 sim 2 sóng 2,550,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, bao sài - đổi trả trong 15 ngày đầu Còn hàng
61 Samsung Gear Fit 1,750,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, bao sài - đổi trả trong 15 ngày đầu Còn hàng
62 Samsung Galaxy Tab S 10.5 - T805 11,590,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, bao sài - đổi trả trong 15 ngày đầu Còn hàng
63 Samsung Galaxy Tab S 8.4 - T705 9,790,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, bao sài - đổi trả trong 15 ngày đầu Còn hàng
64 Samsung Piton B310 490,000 vnđ Chính hãng 1 đổi 1 trong 12 tháng, bao sài - đổi trả trong 15 ngày đầu Còn hàng
65 Samsung Galaxy Tab 4 10.1 T531 7,290,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, bao sài - đổi trả trong 15 ngày đầu Còn hàng
66 Samsung Galaxy Tab 4 8.0 T331 6,190,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, bao sài - đổi trả trong 15 ngày đầu Còn hàng
67 Samsung Galaxy Trend Plus S7580 - Đen/Trắng 2,350,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, bao sài - đổi trả trong 15 ngày đầu Còn hàng
68 Samsung Galaxy Young S6310 - Máy trôi bảo hành. 1,000,000 vnđ Chính hãng 11 tháng. Đổi trả trong vòng 10 ngày đầu. Còn hàng
69 SAMSUNG GALAXY TREND LITE S7392 1,620,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, bao sài - đổi trả trong 15 ngày đầu Còn hàng
70 Samsung Galaxy Note 3 Neo 7,170,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, bao sài - đổi trả trong 15 ngày đầu Còn hàng
71 Samsung Galaxy S5 9,390,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, bao sài - đổi trả trong 15 ngày đầu Còn hàng
72 Samsung Galaxy Tab 3 Lite 3G 8GB (T111) 3,290,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, bao sài - đổi trả trong 15 ngày đầu Còn hàng
73 Samsung Galaxy Grand 2 G7102 - Máy trôi bảo hành. 3,900,000 vnđ Chính hãng 11 tháng. Đổi trả trong vòng 10 ngày đầu. Còn hàng
74 Samsung Galaxy Grand 2 G7102 4,690,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, bao sài - đổi trả trong 15 ngày đầu Còn hàng
75 Samsung Caramel DS E1272 670,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, bao sài - đổi trả trong 15 ngày đầu Còn hàng
76 Samsung Galaxy Note 3 - N900 9,850,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, bao sài - đổi trả trong 15 ngày đầu Còn hàng
77 Samsung Galaxy Ace 3 S7270 - Máy trôi bảo hành. 2,200,000 vnđ chính hãng 4 tháng. Đổi trả trong vòng 10 ngày đầu. Còn hàng
78 Samsung Galaxy Star Duos S5282 1,180,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, bao sài - đổi trả trong 15 ngày đầu Còn hàng
79 Samsung Galaxy Ace 3 S7270 3,090,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, bao sài - đổi trả trong 15 ngày đầu Còn hàng
80 SAMSUNG GALAXY TAB 3 8.0 T311 6,790,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, Đổi trả trong vòng 10 ngày đầu đầu Còn hàng
81 Samsung Galaxy Pocket Neo Duos S5312 2,250,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, bao sài - đổi trả trong 15 ngày đầu Còn hàng
82 Samsung Galaxy Core Duos I8262 3,150,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, bao sài - đổi trả trong 15 ngày đầu Còn hàng
83 Samsung Galaxy Win I8552 - Máy mới tồn kho 2,800,000 vnđ Chính hãng 9 tháng. Đổi trả trong vòng 10 ngày đầu. Còn hàng
84 Samsung Galaxy Win I8552 3,750,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, bao sài - đổi trả trong 15 ngày đầu Còn hàng
85 Samsung N5100 Galaxy Note 8.0 7,490,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, bao sài - đổi trả trong 15 ngày đầu Còn hàng
86 Samsung Galaxy S4 I9500 (Galaxy S IV) - Black, White, Blue 7,890,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, bao sài - đổi trả trong 15 ngày đầu Còn hàng
87 Samsung Galaxy S3 mini - I8190 (Black, White,Brown,La’Fleur) 3,650,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, bao sài - đổi trả trong 15 ngày đầu Còn hàng
88 Samsung E1200(Eider) 320,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, bao sài - đổi trả trong 15 ngày đầu Còn hàng
89 Samsung Galaxy Ace 2 I8160 2,600,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, bao sài - đổi trả trong 15 ngày đầu Còn hàng
Apple - iPad
90 Apple iPad Mini 2 - 4G - 64GB 10,990,000 vnđ Chính hãng 12 tháng - Phiên bản quốc tế mới 100% và chưa Active trên hệ thống Apple, bao sài - đổi trả trong 15 ngày đầu Còn hàng
91 Apple IPad Air 2 - 4G - 64Gb - Black/White/Gold 15,190,000 vnđ Chính hãng 1 đổi 1 trong vòng 12 tháng, bao sài - đổi trả trong 15 ngày đầu Còn hàng
92 Apple IPad Mini 3 - 4G - 128GB - Trôi bảo hành. 13,000,000 vnđ Chính hãng 10 tháng, bao sài - đổi trả trong 15 ngày đầu Còn hàng
93 Apple IPad Air 2 - 4G - 128Gb - Gold/Black/White 16,990,000 vnđ Chính hãng 1 đổi 1 trong vòng 12 tháng, bao sài - đổi trả trong 15 ngày đầu Còn hàng
94 Apple IPad Mini 3 - 4G - 64GB - Gold/Black/White 13,590,000 vnđ Chính hãng 1 đổi 1 trong 12 tháng, bao sài - đổi trả trong 15 ngày đầu Còn hàng
95 Apple IPad Mini 3 - 4G - 16GB - Gold/Black/White 11,290,000 vnđ Chính hãng 1 đổi 1 trong 12 tháng, bao sài - đổi trả trong 15 ngày đầu Còn hàng
96 Apple IPad Mini 3 - Wifi - 16GB - Gold/Black/White 8,990,000 vnđ Chính hãng 1 đổi 1 trong 12 tháng, bao sài - đổi trả trong 15 ngày đầu Còn hàng
97 Apple IPad Air 2 Wifi - 16Gb - Gold/Black/White 10,390,000 vnđ Chính hãng 1 đổi 1 trong 12 tháng, bao sài - đổi trả trong 15 ngày đầu Còn hàng
98 Apple IPad Air 2 - 4G - 16Gb - Black/White/Gold 12,750,000 vnđ Chính hãng 1 đổi 1 trong 12 tháng, bao sài - đổi trả trong 15 ngày đầu Còn hàng
99 Apple iPad Mini 2 Wifi 16GB 6,990,000 vnđ Chính hãng 12 tháng - Phiên bản quốc tế mới 100% và chưa Active trên hệ thống Apple, bao sài - đổi trả trong 15 ngày đầu Còn hàng
100 Apple iPad Air 4G - ZP/A,ZA/A - 64GB 12,990,000 vnđ Chính hãng 1 đổi 1 trong 12 tháng, bao sài - đổi trả trong 15 ngày đầu Còn hàng
101 Apple iPad Air 4G - ZP/A,ZA/A - 16GB 10,990,000 vnđ Chính hãng 1 đổi 1 trong 12 tháng - Mới 100%, Nguyên seal và chưa active trên hệ thống của Apple, bao sài - đổi trả trong 15 ngày đầu Còn hàng
102 iPad Mini - wifi - 16G - Máy trôi bảo hành. 4,500,000 vnđ Chính hãng 9 tháng, bao sài - đổi trả trong 15 ngày đầu Còn hàng
103 Apple iPad Mini Wifi - 16GB - Đã VAT 5,690,000 vnđ Chính hãng 1 đổi 1 trong 12 tháng - Mới 100%, Nguyên seal và chưa active trên hệ thống của Apple, bao sài - đổi trả trong 15 ngày đầu Còn hàng
104 Apple iPad 3 - 4G 16GB - máy cũ 6,190,000 vnđ 06 tháng tại Hoàng Hà Mobile, bao sài - đổi trả trong 15 ngày đầu Còn hàng
Wiko
105 Wiko Jimmy 1,990,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, bao sài - đổi trả trong 15 ngày đầu Còn hàng
106 Wiko Getaway 3,990,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, Bao sài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Còn hàng
107 Wiko GOA 950,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, Bao sài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Còn hàng
108 Wiko Highway Signs 4,790,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, Bao sài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Còn hàng
109 Wiko Bloom 2,190,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, Bao sài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Còn hàng
110 Wiko Rainbow 2,990,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, Bao sài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Còn hàng
111 Wiko Highway 4G 4,990,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, Bao sài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Còn hàng
Lenovo
112 Lenovo P70 - Pin 4000 mAh 4,760,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, bao sài - đổi trả trong 15 ngày đầu Còn hàng
113 Lenovo S90 Sisley 5,700,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, bao sài - đổi trả trong 15 ngày đầu Còn hàng
114 Lenovo A536 - 2 sim 2 sóng 2,490,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, bao sài - đổi trả trong 15 ngày đầu Còn hàng
115 Lenovo Tab A7 A3300 - Máy trôi bảo hành. 1,700,000 vnđ chính hãng 10 tháng.. Đổi trả trong vòng 10 ngày đầu. Còn hàng
116 Lenovo Viber X2 6,990,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, bao sài - đổi trả trong 15 ngày đầu Còn hàng
117 Lenovo S580 3,250,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, bao sài - đổi trả trong 15 ngày đầu Còn hàng
118 Lenovo A319 1,550,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, bao sài - đổi trả trong 15 ngày đầu Còn hàng
119 Lenovo A328 2,180,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, bao sài - đổi trả trong 15 ngày đầu Còn hàng
120 Lenovo S650 - Trôi bảo hành 1,700,000 vnđ chính hãng 9 tháng. Đổi trả trong vòng 10 ngày đầu. Còn hàng
121 Lenovo A316i - 2 sim 2 sóng 1,250,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, bao sài - đổi trả trong 15 ngày đầu Còn hàng
122 Lenovo S860 - Máy trôi bảo hành. 4,300,000 vnđ chính hãng 7 tháng. Đổi trả trong vòng 10 ngày đầu. Còn hàng
123 Lenovo IdeaTab S5000 5,290,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, bao sài - đổi trả trong 15 ngày đầu Còn hàng
124 Lenovo Tab A7 A3300 2,250,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, bao sài - đổi trả trong 15 ngày đầu Còn hàng
125 Lenovo S850 4,850,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, bao sài - đổi trả trong 15 ngày đầu Còn hàng
126 LENOVO S820 - FPT - Máy trôi bảo hành. 2,000,000 vnđ 03 tháng tại hoanghamobile.. Đổi trả trong vòng 10 ngày đầu. Còn hàng
127 Lenovo S860 5,750,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, bao sài - đổi trả trong 15 ngày đầu Còn hàng
128 Lenovo S660 3,050,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, bao sài - đổi trả trong 15 ngày đầu Còn hàng
129 Lenovo A526 2,690,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, bao sài - đổi trả trong 15 ngày đầu Còn hàng
130 LENOVO A859 - Chip lõi tứ, 5.0 inches - FPT 2,750,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, bao sài - đổi trả trong 15 ngày đầu Còn hàng
131 LENOVO S930 4,850,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, bao sài - đổi trả trong 15 ngày đầu Còn hàng
132 Lenovo Yoga Tablet 10 B8000 8,290,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, bao sài - đổi trả trong 15 ngày đầu Còn hàng
133 Lenovo A680 - FPT (Chip lõi tứ, màn hình 5.0 inches) 2,790,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, bao sài - đổi trả trong 15 ngày đầu Còn hàng
134 Lenovo S650 - FPT 2,550,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, bao sài - đổi trả trong 15 ngày đầu Còn hàng
135 Lenovo Yoga Tablet 8 B6000 4,990,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, bao sài - đổi trả trong 15 ngày đầu Còn hàng
136 Lenovo S960 3,890,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, bao sài - đổi trả trong 15 ngày đầu Còn hàng
137 Lenovo A269i 850,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, bao sài - đổi trả trong 15 ngày đầu Còn hàng
138 Lenovo A850 3,450,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, bao sài - đổi trả trong 15 ngày đầu Còn hàng
139 Lenovo A516 2,250,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, bao sài - đổi trả trong 15 ngày đầu Còn hàng
140 LENOVO A369I 1,090,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, bao sài - đổi trả trong 15 ngày đầu Còn hàng
141 Lenovo A3000 5,200,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, bao sài - đổi trả trong 15 ngày đầu Còn hàng
142 Lenovo IdeaTab A1000 7" Wifi 4Gb 3,300,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, bao sài - đổi trả trong 15 ngày đầu Còn hàng
143 LENOVO P780 - 2 sim - 8GB - Pin 4000 mAh 3,490,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, bao sài - đổi trả trong 15 ngày đầu Còn hàng
144 LENOVO S820 - FPT 3,300,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, bao sài - đổi trả trong 15 ngày đầu Còn hàng
145 Lenovo K900 5,990,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, bao sài - đổi trả trong 15 ngày đầu Còn hàng
146 Lenovo A706 - Chip lõi tứ 2,090,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, bao sài - đổi trả trong 15 ngày đầu Còn hàng
HTC
147 HTC Desire 820Q 6,290,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, bao sài - đổi trả trong 15 ngày đầu Còn hàng
148 HTC Desire 320 2,790,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, bao sài - đổi trả trong 15 ngày đầu Còn hàng
149 HTC Desire 620G - Trôi bảo hành 3,900,000 vnđ Chính hãng 11 tháng. Còn hàng
150 HTC Desire 620G 4,690,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, bao sài - đổi trả trong 15 ngày đầu Còn hàng
151 HTC Desire 820s 6,990,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, bao sài - đổi trả trong 15 ngày đầu Còn hàng
152 HTC Desire 510 - Máy trôi bảo hành. 3,300,000 vnđ chính hãng 10 tháng. Đổi trả trong vòng 10 ngày đầu. Còn hàng
153 HTC Desire 816G 5,850,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, bao sài - đổi trả trong 15 ngày đầu Còn hàng
154 HTC Desire Eye 11,150,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, bao sài - đổi trả trong 15 ngày đầu Còn hàng
155 HTC One Dual Sim - 802w - Máy trôi bảo hành. 5,100,000 vnđ chính hãng 11 tháng. Đổi trả trong vòng 10 ngày đầu. Còn hàng
156 HTC One M8 - Đỏ - Chính hãng 10,990,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, bao sài - đổi trả trong 15 ngày đầu Còn hàng
157 HTC One Mini 2 (m8 mini) - Máy trôi bảo hành. 5,600,000 vnđ Chính hãng 6 tháng, bao sài - đổi trả trong 15 ngày đầu Còn hàng
158 HTC One Dual Sim - 802w - Chính hãng 5,990,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, bao sài - đổi trả trong 15 ngày đầu Còn hàng
159 HTC Desire 510 - CPU 64-bit 4,350,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, bao sài - đổi trả trong 15 ngày đầu Còn hàng
160 HTC Desire 616 - Máy trôi bảo hành. 3,100,000 vnđ Chính hãng 11 tháng. Đổi trả trong vòng 10 ngày đầu. Còn hàng
161 HTC Desire 616 3,890,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, bao sài - đổi trả trong 15 ngày đầu Còn hàng
162 HTC Desire 210 - 2 sim 2 sóng 1,750,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, bao sài - đổi trả trong 15 ngày đầu Còn hàng
163 HTC One M8 - Gold - FPT chính hãng 11,750,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, bao sài - đổi trả trong 15 ngày đầu Còn hàng
164 HTC One E8 - Chính hãng 8,190,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, bao sài - đổi trả trong 15 ngày đầu Còn hàng
165 HTC One Mini 2 (m8 mini) - Gold/Gray/White 7,470,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, bao sài - đổi trả trong 15 ngày đầu Còn hàng
166 HTC One M8 - Máy Trôi bảo hành 9,000,000 vnđ Chính hãng 4 tháng, bao sài - đổi trả trong 15 ngày đầu Đặt hàng
167 HTC Desire 816 7,090,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, bao sài - đổi trả trong 15 ngày đầu Còn hàng
168 HTC Desire X 3,890,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, bao sài - đổi trả trong 15 ngày đầu Còn hàng
169 HTC Desire 310 Dual sim 2,650,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, bao sài - đổi trả trong 15 ngày đầu Còn hàng
170 HTC Desire 501 3,850,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, bao sài - đổi trả trong 15 ngày đầu Còn hàng
171 HTC Desire L Dual Sim 2,950,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, bao sài - đổi trả trong 15 ngày đầu Còn hàng
172 HTC One Max - Máy trôi bảo hành. 6,200,000 vnđ Chính hãng 11 tháng. Đổi trả trong vòng 10 ngày đầu. Còn hàng
173 HTC One Max 7,690,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, bao sài - đổi trả trong 15 ngày đầu Còn hàng
174 HTC One 32GB - Máy Trôi bảo hành 6,000,000 vnđ 03 tháng tại hoanghamobile - đổi trả trong 15 ngày đầu Còn hàng
175 HTC Desire U 2,850,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, bao sài - đổi trả trong 15 ngày đầu Còn hàng
176 HTC One 32GB - FPT (Silver, Black) 9,990,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, bao sài - đổi trả trong 15 ngày đầu Còn hàng
177 HTC Desire X - Dual sim 4,250,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, bao sài - đổi trả trong 15 ngày đầu Còn hàng
Mobell
178 Mobell M365 - 2 sim 2 sóng 350,000 vnđ hính hãng 12 tháng, Bao sài, đổi trả trong 15 ngày đầu Còn hàng
179 Mobell Rock Mini 400,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, bao sài - đổi trả trong 15 ngày đầu Còn hàng
180 Mobell Rock - 2 sim - Pin 4800 590,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, Bao sài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Còn hàng
181 Mobell Tank - 2 sim 690,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, Bao sài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Còn hàng
182 Mobell M262 250,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, Bao sài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Còn hàng
Nokia
183 Nokia 215 Dual Sim 750,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, bao sài - đổi trả trong 15 ngày đầu Còn hàng
184 Lumia 930 Gold Limited Edition 10,150,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, bao sài - đổi trả trong 15 ngày đầu Đặt hàng
185 Lumia 435 - 2 sim 2 sóng 1,590,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, bao sài - đổi trả trong 15 ngày đầu Còn hàng
186 Microsoft Lumia 535 - Máy trôi bảo hành. 2,700,000 vnđ chính hãng 11 tháng, bao sài - đổi trả trong 15 ngày đầu Còn hàng
187 Microsoft Lumia 535 - 2 sim 2 sóng 3,040,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, bao sài - đổi trả trong 15 ngày đầu Còn hàng
188 Nokia 830 -Trôi BH 5,700,000 vnđ chính hãng 11 tháng, bao sài - đổi trả trong 15 ngày đầu Còn hàng
189 Nokia 730 - 2 sim 2 sóng 4,390,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, bao sài - đổi trả trong 15 ngày đầu Còn hàng
190 Nokia 130 - 2 sim 2 sóng 570,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, bao sài - đổi trả trong 15 ngày đầu Còn hàng
191 Nokia 830 6,990,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, bao sài - đổi trả trong 15 ngày đầu Còn hàng
192 Nokia 515 - 2 sim 2 sóng - Gold 2,990,000 vnđ 12 tháng tại Hoàng Hà Mobile, bao sài - đổi trả trong 15 ngày đầu Còn hàng
193 Nokia 530 - 2 sim 2 sóng 1,730,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, bao sài - đổi trả trong 15 ngày đầu Còn hàng
194 Nokia X2 - 2 sim 2 sóng 2,550,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, bao sài - đổi trả trong 15 ngày đầu Còn hàng
195 Nokia 225 1,170,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, bao sài - đổi trả trong 15 ngày đầu Còn hàng
196 Nokia Lumia 930 9,590,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, bao sài - đổi trả trong 15 ngày đầu Đặt hàng
197 Nokia 208 Dual sim 1,190,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, bao sài - đổi trả trong 15 ngày đầu Còn hàng
198 Nokia 630 Dual sim 2,550,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, bao sài - đổi trả trong 15 ngày đầu Còn hàng
199 Nokia N220 920,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, bao sài - đổi trả trong 15 ngày đầu Còn hàng
200 Nokia XL - 2 sim 2 sóng 3,190,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, bao sài - đổi trả trong 15 ngày đầu Còn hàng
201 Nokia X - 2 sim 2 sóng 1,590,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, Đổi trả trong vòng 10 ngày đầu đầu Còn hàng
202 Nokia Asha 500 1,260,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, bao sài - đổi trả trong 15 ngày đầu Còn hàng
203 Nokia Asha 503 1,700,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, bao sài - đổi trả trong 15 ngày đầu Còn hàng
204 Nokia Lumia 525 - Máy cũ. 1,000,000 vnđ Chính hãng 3 tháng . Đổi trả trong vòng 10 ngày đầu. Còn hàng
205 Nokia Lumia 1320 (Red , White, Black, Yellow) 4,990,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, bao sài - đổi trả trong 15 ngày đầu Còn hàng
206 Nokia Lumia 525 2,410,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, bao sài - đổi trả trong 15 ngày đầu Còn hàng
207 Nokia Lumia 1520 8,450,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, bao sài - đổi trả trong 15 ngày đầu Còn hàng
208 Nokia 107 560,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, bao sài - đổi trả trong 15 ngày đầu Còn hàng
209 Nokia 106 440,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, bao sài - đổi trả trong 15 ngày đầu Còn hàng
210 Nokia 108 - 2 sim 2 sóng 650,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, bao sài - đổi trả trong 15 ngày đầu Còn hàng
211 Nokia Lumia 1020 8,590,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, bao sài - đổi trả trong 15 ngày đầu Còn hàng
212 Nokia 515 - Máy trôi bảo hành. 2,400,000 vnđ chính hãng 11 tháng.. Đổi trả trong vòng 10 ngày đầu. Còn hàng
213 Nokia 515 3,150,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, bao sài - đổi trả trong 15 ngày đầu Còn hàng
214 Nokia Lumia 625 3,450,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, bao sài - đổi trả trong 15 ngày đầu Còn hàng
215 Nokia Asha 210 Dual 1,540,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, bao sài - đổi trả trong 15 ngày đầu Còn hàng
216 Nokia Asha 501 1,670,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, bao sài - đổi trả trong 15 ngày đầu Còn hàng
217 Nokia 301 - 2 sim 2 sóng 1,570,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, bao sài - đổi trả trong 15 ngày đầu Còn hàng
218 Nokia 105 350,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, bao sài - đổi trả trong 15 ngày đầu Còn hàng
219 Nokia Lumia 925 5,690,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, bao sài - đổi trả trong 15 ngày đầu Còn hàng
220 Nokia Lumia 520 - FPT (Black, White, Yellow, Red, Blue) 2,550,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, bao sài - đổi trả trong 15 ngày đầu Còn hàng
221 Nokia 206 - FPT 1,200,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, bao sài - đổi trả trong 15 ngày đầu Còn hàng
222 Nokia Asha 205 - FPT 1,250,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, bao sài - đổi trả trong 15 ngày đầu Còn hàng
223 Nokia 109 770,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, bao sài - đổi trả trong 15 ngày đầu Còn hàng
224 Nokia 112 850,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, bao sài - đổi trả trong 15 ngày đầu Còn hàng
Asus
225 Zenfone C - 2 sim 2 sóng 2,150,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, bao sài - đổi trả trong 15 ngày đầu Còn hàng
226 Asus Zenfone 2 Liên hệ Chính hãng 12 tháng, bao sài - đổi trả trong 15 ngày đầu Đặt hàng
227 Asus Zenfone 4 - A450 - Máy trôi bảo hành 1,700,000 vnđ Chính hãng 10 tháng. Đổi trả trong vòng 15 ngày đầu Còn hàng
228 Asus Zenfone 4 - A400 - Máy trôi bảo hành. 1,400,000 vnđ Chính hãng 10 tháng. Đổi trả trong vòng 15 ngày đầu Còn hàng
229 Asus Zenfone 6 - A601 - Chính hãng 4,870,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, bao sài - đổi trả trong 15 ngày đầu Còn hàng
230 Asus Zenfone 4 - A400 - Pin 1600 mAh - Chính hãng 1,700,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, bao sài - đổi trả trong 15 ngày đầu Còn hàng
231 Asus Zenfone 5 - A500 - 16GB - Ram 2GB 3,850,000 vnđ 12 tháng tại Hoàng Hà Mobile, bao sài - đổi trả trong 15 ngày đầu Còn hàng
232 Asus Fonepad 7 - FE170CG 2,800,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, bao sài - đổi trả trong 15 ngày đầu Còn hàng
233 Asus Zenfone 5 - A501 - Ram 2GB - Chính hãng 3,520,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, bao sài - đổi trả trong 15 ngày đầu Còn hàng
234 Asus MemoPad FHD 10 16GB/Wifi/3G 9,500,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, bao sài - đổi trả trong 15 ngày đầu Còn hàng
235 Asus Fonepad Note 6 - ME560 - 32GB 9,290,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, bao sài - đổi trả trong 15 ngày đầu Còn hàng
236 ASUS Transformer Book T100TA 7,790,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, bao sài - đổi trả trong 15 ngày đầu Còn hàng
237 Asus Memo Pad 8 ME180A - Chính hãng 3,750,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, bao sài - đổi trả trong 15 ngày đầu Còn hàng
238 Asus Google Nexus 7 2013 - 3G - 32GB 5,690,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, bao sài - đổi trả trong 15 ngày đầu Còn hàng
239 Asus Google Nexus 7 - 2013 Wifi 16GB 4,990,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, bao sài - đổi trả trong 15 ngày đầu Còn hàng
240 Asus Memo Pad ME172V - Máy trôi bảo hành. 1,700,000 vnđ 3 tháng tại Hoàng Hà mobile. Đổi trả trong vòng 15 ngày đầu Còn hàng
241 Asus Memo Pad ME172V 2,990,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, bao sài - đổi trả trong 15 ngày đầu Còn hàng
242 Asus Vivo Tab TF600G WIFI + 3G 16,390,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, bao sài - đổi trả trong 15 ngày đầu Còn hàng
Gionee
243 Gionee Marathon M3 - Trôi bảo hành 2,900,000 vnđ chính hãng 11 tháng, Đổi trả trong vòng 10 ngày đầu đầu Còn hàng
244 Gionee Elife S5.1 - Mỏng 5mm 5,350,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, bao sài - đổi trả trong 15 ngày đầu Còn hàng
245 Gionee Marathon M3 - Pin 5000 mAh 3,650,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, bao sài - đổi trả trong 15 ngày đầu Còn hàng
246 Gionee Elife E6 4,990,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, bao sài - đổi trả trong 15 ngày đầu Còn hàng
247 Gionee V4s 2,550,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, bao sài - đổi trả trong 15 ngày đầu Còn hàng
248 Gionee Elife S5.5 6,290,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, bao sài - đổi trả trong 15 ngày đầu Còn hàng
249 Gionee Elife E7 Mini 4,650,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, bao sài - đổi trả trong 15 ngày đầu Còn hàng
250 Gionee Elife E7 5,990,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, bao sài - đổi trả trong 15 ngày đầu Còn hàng
251 Gionee M1( 2 sim) 3,090,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, bao sài - đổi trả trong 15 ngày đầu Còn hàng
252 Gionee Pioneer P2 1,890,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, bao sài - đổi trả trong 15 ngày đầu Còn hàng
253 Gionee G2 Gpad (2 Sim) 3,990,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, bao sài - đổi trả trong 15 ngày đầu Còn hàng
254 Gionee Pioneer P3 1,990,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, bao sài - đổi trả trong 15 ngày đầu Còn hàng
255 Gionee L800 750,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, bao sài - đổi trả trong 15 ngày đầu Còn hàng
Wing
256 Wingcall P4000 2,890,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, Bao sài, đổi trả trong vòng 30 ngày đầu. Còn hàng
257 Wing Hero 40 - 2 sim 2 sóng 980,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, Bao sài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Còn hàng
Sony
258 Sony Xperia M2 Aqua - Trôi bảo hành 4,900,000 vnđ Chính hãng 11 tháng, Bao sài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Còn hàng
259 Sony Xperia™ Z3 - Trôi bảo hành 11,200,000 vnđ Chính hãng 11 tháng. Đổi trả trong vòng 10 ngày đầu. Còn hàng
260 Sony Xperia™ Z3 Compact - Trôi bảo hành 9,000,000 vnđ Chính hãng 9 tháng. Bao sài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Còn hàng
261 Sony Xperia C3 Dual - Trôi bảo hành 4,500,000 vnđ chính hãng 11 tháng. Bao sài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Còn hàng
262 Sony Xperia™ E3 3,850,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, Bao sài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Còn hàng
263 Sony Xperia™ Z3 Compact - Chính hãng 10,350,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, Bao sài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Còn hàng
264 Sony Xperia M2 Aqua 5,990,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, Bao sài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Còn hàng
265 Sony Xperia Z3 - Chính hãng 12,660,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, Bao sài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Còn hàng
266 Sony Xperia C3 Dual 5,350,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, Bao sài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Còn hàng
267 Sony Xperia Z1 - C6902 - Máy cũ. 6,800,000 vnđ Chính hãng 9 tháng. Đổi trả trong vòng 10 ngày đầu. Còn hàng
268 Sony Xperia Z2 - Chính hãng 10,390,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, Bao sài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Còn hàng
269 Sony Xperia M2 4,550,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, Bao sài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Còn hàng
270 Sony Xperia E1 2,750,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, Bao sài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Còn hàng
271 Sony Xperia T2 Ultra Dual D5322 6,590,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, Bao sài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Còn hàng
272 Sony Xperia Z1 C6902 - Máy trôi bảo hành. 7,500,000 vnđ Chính hãng 10 tháng. Đổi trả trong vòng 10 ngày đầu. Còn hàng
273 Sony Xperia Z1 - C6902 - Chính hãng 9,390,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, Bao sài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Còn hàng
274 Sony Xperia E C1505 2,190,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, Bao sài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Còn hàng
OPPO
275 Oppo N3 13,990,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, bao sài - đổi trả trong 15 ngày đầu Còn hàng
276 OPPO R1K R8001 7,990,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, bao sài - đổi trả trong 15 ngày đầu Còn hàng
277 Oppo Mirror 3 - R3001 5,690,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, bao sài - đổi trả trong 15 ngày đầu Còn hàng
278 Oppo R5 9,990,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, bao sài - đổi trả trong 15 ngày đầu Đặt hàng
279 OPPO Find 7a - Máy trôi bảo hành. 7,000,000 vnđ chính hãng 11 tháng. Đổi trả trong vòng 10 ngày đầu. Còn hàng
280 OPPO Find 7 12,490,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, bao sài - đổi trả trong 15 ngày đầu Còn hàng
281 Oppo N1 mini 8,490,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, bao sài - đổi trả trong 15 ngày đầu Còn hàng
282 OPPO Neo 3 (R831k) 3,490,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, bao sài - đổi trả trong 15 ngày đầu Còn hàng
283 Oppo Joy R1001 - Máy trôi bảo hành 1,300,000 vnđ chính hãng 10 tháng, bao sài - đổi trả trong 15 ngày đầu Còn hàng
284 Oppo YoYo R2001 4,290,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, bao sài - đổi trả trong 15 ngày đầu Còn hàng
285 OPPO Find 7a 9,890,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, bao sài - đổi trả trong 15 ngày đầu Còn hàng
286 Oppo Joy R1001 1,990,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, bao sài - đổi trả trong 15 ngày đầu Còn hàng
287 OPPO R1 - Máy trôi bảo hành. 5,500,000 vnđ Chính hãng 11 tháng. Đổi trả trong vòng 10 ngày đầu. Còn hàng
288 OPPO R1 7,490,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, bao sài - đổi trả trong 15 ngày đầu Còn hàng
289 Oppo Neo R831 (Black and White) 3,690,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, bao sài - đổi trả trong 30 ngày đầu Còn hàng
290 OPPO Find 5 Mini R827 4,990,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, bao sài - đổi trả trong 30 ngày đầu Còn hàng
291 OPPO FIND CLOVER 4,990,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, bao sài - đổi trả trong 30 ngày đầu Còn hàng
Blackberry
292 Blackberry Classic - (Q20) 9,950,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, bao sài - đổi trả trong 15 ngày đầu Còn hàng
293 BlackBerry Porsche Design P'9983 45,990,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, bao sài - đổi trả trong 15 ngày đầu Còn hàng
294 BlackBerry Q10 (Thái keyboard) - Chính hãng 4,550,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, bao sài - đổi trả trong 15 ngày đầu Còn hàng
295 Blackberry Passport - Black/White 14,290,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, bao sài - đổi trả trong 15 ngày đầu Còn hàng
296 Blackberry Z3 3,990,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, bao sài - đổi trả trong 15 ngày đầu Còn hàng
297 Samsung Galaxy Note 3 - Máy cũ. 6,000,000 vnđ chính hãng 1 tháng . Đổi trả trong vòng 10 ngày đầu. Còn hàng
298 BlackBerry Porsche Design P'9982 23,490,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, bao sài - đổi trả trong 15 ngày đầu Còn hàng
299 BlackBerry Z30 Black and White 6,550,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, bao sài - đổi trả trong 15 ngày đầu Còn hàng
300 BlackBerry Q10 - Máy trôi bảo hành. 3,600,000 vnđ Chính hãng 11 tháng. Còn hàng
Huawei
301 Huawei Ascend P7 Liên hệ Chính hãng 12 tháng, bao sài - đổi trả trong 15 ngày đầu Đặt hàng
302 Huawei Ascend Mate 7 Liên hệ Chính hãng 12 tháng, bao sài - đổi trả trong 15 ngày đầu Còn hàng
303 Huawei Honor 3C - Trôi bảo hành 2,700,000 vnđ chính hãng 10 tháng. Đổi trả trong vòng 10 ngày đầu. Còn hàng
304 Huawei Honor 3C - 2 Sim 3,590,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, bao sài - đổi trả trong 15 ngày đầu Còn hàng
305 Huawei Mediapad 10 wifi/3G 4,490,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, bao sài - đổi trả trong 15 ngày đầu Còn hàng
306 Huawei Y600 2,490,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, bao sài - đổi trả trong 15 ngày đầu Còn hàng
307 Huawei Ascend Y320 - FPT 1,290,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, bao sài - đổi trả trong 15 ngày đầu Còn hàng
308 Huawei G610 - FPT (Chip lõi tứ, màn hình 5.0 inches) 2,890,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, bao sài - đổi trả trong 15 ngày đầu Còn hàng
309 Huawei MediaPad 7 Youth 3G/8GB 2,790,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, bao sài - đổi trả trong 15 ngày đầu Còn hàng
Apple - Macbook
310 Apple TV 2,590,000 vnđ Chính hãng 1 đổi 1 trong 12 tháng, bao sài - đổi trả trong 15 ngày đầu Còn hàng
311 APPLE IMAC MF883 - 21.5" 24,800,000 vnđ Chính hãng 1 đổi 1 trong 12 tháng, bao sài - đổi trả trong 15 ngày đầu Đặt hàng
312 Macbook Pro13" MGX82 ZP/A 30,990,000 vnđ Chính hãng 1 đổi 1 trong 12 tháng, bao sài - đổi trả trong 15 ngày đầu Còn hàng
313 Macbook Pro13" MGX72 ZP/A 26,300,000 vnđ Chính hãng 1 đổi 1 trong 12 tháng, bao sài - đổi trả trong 15 ngày đầu Còn hàng
314 Macbook Air 11" MD712ZP/B (2014) 22,500,000 vnđ Chính hãng 1 đổi 1 trong 12 tháng, bao sài - đổi trả trong 15 ngày đầu Còn hàng
315 Macbook Air 11" MD711ZP/B (2014) 17,990,000 vnđ Chính hãng 1 đổi 1 trong 12 tháng, bao sài - đổi trả trong 15 ngày đầu Còn hàng
316 Macbook Pro13" ME865 ZP/A 29,990,000 vnđ Chính hãng 1 đổi 1 trong 12 tháng, bao sài - đổi trả trong 15 ngày đầu Còn hàng
317 Macbook Pro13" ME864 ZP/A 24,900,000 vnđ Chính hãng 1 đổi 1 trong 12 tháng, bao sài - đổi trả trong 15 ngày đầu Còn hàng
318 Macbook Air 13" MD760 ZP/B (2014) 19,990,000 vnđ Chính hãng 1 đổi 1 trong 12 tháng, bao sài - đổi trả trong 15 ngày đầu Còn hàng
319 Macbook Air 13" MD761 ZP/B (2014) 23,990,000 vnđ Chính hãng 1 đổi 1 trong 12 tháng, bao sài - đổi trả trong 15 ngày đầu Còn hàng
Masstel
320 Masstel Strong B4000 - Pin 4000 mAh 2,330,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, Bao sài, đổi trả trong 30 ngày đầu Còn hàng
321 Masstel M503 (Màn hình 5", Ram 1 GB) 1,550,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, Bao sài, đổi trả trong 30 ngày đầu Còn hàng
322 Masstel I230 390,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, Bao sài, đổi trả trong 30 ngày đầu Còn hàng
323 Masstel Athena X2 -2 sim 2 sóng - Android 4.0 2,600,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, đổi trả trong 30 ngày đầu Còn hàng
Philips
324 Philips V387 - 2 sim 2 sóng - Pin 4400 4,890,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, Bao sài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Còn hàng
325 Philips W3509 - 2 sim 2 sóng 2,250,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, Bao sài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Còn hàng
326 Philips S398 - 2 sim 2 sóng 2,640,000 vnđ Chính hãng 12 tháng. Bao sài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Còn hàng
327 Philips Xenium i908 - 2 sim 2 sóng 5,290,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, Bao sài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Còn hàng
328 Philips Xenium i928 - 2 sim 2 sóng 6,950,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, Bao sài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Còn hàng
329 Philips E130 340,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, Bao sài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Còn hàng
330 Philip S308 - 2 sim 2 sóng 1,420,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, Bao sài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Còn hàng
331 Philips S388 - 2 sim 2 sóng 1,950,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, Bao sài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Còn hàng
332 Philip X2566 - 2 sim 1,170,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, Bao sài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Còn hàng
333 Philips W6610 - Pin 5300 mAh 3,960,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, Bao sài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Còn hàng
334 Philips X710 - Chính hãng - Máy trôi bảo hành. 1,700,000 vnđ Chính hãng 6 tháng. Đổi trả trong vòng 10 ngày đầu. Còn hàng
335 Philips X710 2,650,000 vnđ Chính hãng 12 tháng. Bao sài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Còn hàng
Xiaomi
336 Xiaomi redmi 1sw 3,490,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, Bao sài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Còn hàng
LG
337 LG L60 - X145 - 2 sim 2 sóng 1,990,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, Bao sài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Còn hàng
338 LG L FINO Dual - D295 3,450,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, Bao sài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Còn hàng
339 LG G3 Stylus - D690 4,990,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, Bao sài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Còn hàng
340 LG G3 - D855 - 16GB - Trôi bảo hành 8,500,000 vnđ Chính hãng 11 tháng. Đổi trả trong vòng 10 ngày đầu. Còn hàng
341 LG G3 - D855 - 16GB - Chính hãng 9,990,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, Bao sài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Còn hàng
342 LG G3 - D855 - 32GB - Chính hãng 11,990,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, Bao sài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Còn hàng
343 LG G2 Mini D618 4,950,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, Bao sài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Còn hàng
344 LG L90 2 SIM - D410 3,890,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, Bao sài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Còn hàng
345 LG L70 2 SIM - D325 3,090,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, Bao sài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Còn hàng
346 LG G Flex 15,190,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, Bao sài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Còn hàng
347 LG Optimus L1 II E410 1,450,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, Bao sài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Còn hàng
348 LG Optimus G Pro Lite D682 4,850,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, Bao sài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Còn hàng
349 LG G2 - 16GB (White, Black, Gold, Red) 7,250,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, Bao sài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Còn hàng
350 LG G Pro Lite Dual D686 5,690,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, Bao sài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Còn hàng
351 LG Google Nexus 5 - Chính hãng 8,290,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, Bao sài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Còn hàng
352 LG G2 - 16GB Máy trôi bảo hành. 5,500,000 vnđ chính hãng 11 tháng. Đổi trả trong vòng 10 ngày đầu. Còn hàng
353 LG Optimus L4 II Dual E445 2,390,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, Bao sài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Còn hàng
354 LG Optimus L4 II E440 1,990,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, Bao sài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Còn hàng
355 LG Optimus L7 II Dual P715 4,550,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, Bao sài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Còn hàng
356 LG Optimus L7 II P713 4,450,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, Bao sài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Còn hàng
357 LG Optimus L5 II Dual E455 1,990,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, Bao sài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Còn hàng
358 LG Optimus L5 II E450 3,790,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, Bao sài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Còn hàng
359 LG Optimus L3 II E425 1,990,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, Bao sài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Còn hàng
360 LG Optimus L9 P768 5,260,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, Bao sài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Còn hàng
361 LG Optimus Vu P895 - Chính hãng 5,750,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, Bao sài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Còn hàng
362 LG Optimus L5 Dual E615 2,850,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, Bao sài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Còn hàng
363 LG Optimus 4X HD - P880 7,490,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, Bao sài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Còn hàng
364 LG Optimus L3 E405 - 2 sim 2 sóng 1,900,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, Bao sài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Còn hàng
365 LG Optimus 3D Max P725 - Chính hãng 6,250,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, Bao sài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Còn hàng
366 LG Optimus L3 E400 1,850,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, Bao sài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Còn hàng
367 LG T375 - 2 Sim 2 sóng + Cảm ứng - Giá sốc 1,250,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, Bao sài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Còn hàng
Acer
368 Tablet Acer B1 1,790,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, Bao sài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Còn hàng
369 Acer Iconia Tab 7 A1-713 2,650,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, Bao sài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Còn hàng
370 Acer Smart E140 3,150,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, Bao sài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Còn hàng
Viettel
371 Viettel V6216 450,000 vnđ Chính hãng 12 tháng. Bao sài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Còn hàng
372 Viettel L210 520,000 vnđ Chính hãng 12 tháng. Bao sài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Còn hàng
373 Viettel T501 600,000 vnđ Chính hãng 12 tháng. Bao sài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Còn hàng
374 Viettel I5 3,140,000 vnđ Chính hãng 12 tháng. Bao sài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hết hàng
375 Viettel E60 1,380,000 vnđ Chính hãng 12 tháng. Bao sài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Hết hàng
376 Viettel L200 450,000 vnđ Chính hãng 12 tháng. Bao sài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Còn hàng
377 Viettel V500 540,000 vnđ chính hãng 12 tháng. Bao sài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Còn hàng
378 Viettel V550 550,000 vnđ chính hãng 12 tháng. Bao sài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Còn hàng
379 Viettel E79 950,000 vnđ chính hãng 12 tháng. Bao sài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Còn hàng
380 Viettel E89 690,000 vnđ chính hãng 12 tháng. Bao sài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Còn hàng
Zentel
381 Zentel Z108 - 2 sim 2 sóng 240,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, bao sài - đổi trả trong 15 ngày đầu Còn hàng
Aimica
382 Koook Mini 2 490,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, bao sài - đổi trả trong 15 ngày đầu Còn hàng
383 Aimica A10 3,990,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, bao sài - đổi trả trong 15 ngày đầu Còn hàng
Sky
384 Sky Vega iron 2 - A910s 8,290,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, bao sài - đổi trả trong 15 ngày đầu Còn hàng
385 Sky A850 Liên hệ Chính hãng 12 tháng, bao sài - đổi trả trong 15 ngày đầu Còn hàng
386 SKY A870s - Chính hãng 4,990,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, bao sài - đổi trả trong 15 ngày đầu Còn hàng
Alcatel
387 Alcatel OneTouch POP C7 2,790,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, Bao sài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Còn hàng
388 Alcatel Pop 8 P320 4,350,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, Bao sài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Còn hàng
389 Alcatel Pop 7 P310x 3,160,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, Bao sài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Còn hàng
390 ALCATEL One Touch Pop C5 (5036D) 2,690,000 vnđ Chính hãng 15 tháng, Bao sài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Còn hàng
391 Alcatel One Touch Magic 4033D 1,790,000 vnđ Chính hãng 15 tháng, Bao sài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Còn hàng
392 ALCATEL One Touch Idol 16Gb (OT6030D) (2 Sim) 4,490,000 vnđ Chính hãng 15 tháng, Bao sài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Còn hàng
393 ALCATEL One Touch Scribe HD ( OT 8008D) (2 Sim) 4,990,000 vnđ Chính hãng 15 tháng, Bao sài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Còn hàng
394 ALCATEL One Touch Star (OT6010D) (2 Sim) 3,250,000 vnđ Chính hãng 15 tháng, Bao sài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Còn hàng
395 ALCATEL One Touch Sapphire 2 (OT5035D) ( 2 Sim) 2,550,000 vnđ Chính hãng 15 tháng, Bao sài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Còn hàng
Bavapen
396 Bavapen B10 - 2 sim 2 sóng 250,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, Bao sài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Còn hàng
397 Bavapen B502 - 2 sim 2 sóng 2,750,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, Bao sài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Còn hàng
FPT
398 FPT B3 - 2 Sim 2 sóng 380,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, Bao sài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Còn hàng
399 FPT B55 - 2 sim 2 sóng 480,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, Bao sài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Còn hàng
400 FPT B65 460,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, Bao sài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Còn hàng
401 FPT F56 1,690,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, Bao sài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Còn hàng
402 FPT HD V 2,990,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, Bao sài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Còn hàng
403 FPT F82 2,150,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, Bao sài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Còn hàng
404 FPT F80 2,550,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, Bao sài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Còn hàng
405 FPT F50 1,590,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, Bao sài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Còn hàng
406 FPT F11 2,290,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, Bao sài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Còn hàng
407 FPT F12 2,890,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, Bao sài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Còn hàng
408 FPT V - 2 sim 2 sóng online 3,990,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, Bao sài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Còn hàng
409 FPT 4 (IV) - Chip lõi tứ,2 sim 2 sóng 3,840,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, Bao sài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Còn hàng
410 FPT HD II - 2 sim 2 sóng 3,230,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, Bao sài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Còn hàng
411 FPT Tablet Wi-Fi - Android OS v4.0 2,570,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, Bao sài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Còn hàng
412 F-Mobile F8 Android - 2 sim 2 sóng 1,850,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, Bao sài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Còn hàng
DELL
413 DELL venue 8.0 5,350,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, Đổi trả trong vòng 10 ngày đầu đầu Còn hàng
Haier
414 Haier Z1600i 160,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, bao sài - đổi trả trong 15 ngày đầu Còn hàng
415 Haier Zio S2 2,190,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, bao sài - đổi trả trong 15 ngày đầu Còn hàng
416 Haier Zio P5 790,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, bao sài - đổi trả trong 15 ngày đầu Còn hàng
417 Haier Zio P2 1,590,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, bao sài - đổi trả trong 15 ngày đầu Còn hàng
418 Haier ZIO S4 (Chip lõi tứ, màn hình 5.0 inches) 1,890,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, bao sài - đổi trả trong 15 ngày đầu Còn hàng
HP
419 HP Slate 6 3,850,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, Bao sài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Còn hàng
COBY
420 Coby Kyros MID 7011 - Hỗ trợ 3G 3,990,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, Đổi trả trong vòng 10 ngày đầu đầu Còn hàng
421 COBY KYROS MID1060 - Hỗ trợ USB 3G 5,900,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, Đổi trả trong vòng 10 ngày đầu đầu Còn hàng
422 Coby MID8065 3,800,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, Đổi trả trong vòng 10 ngày đầu đầu Còn hàng
Sharp
423 Sharp SH930W 10,500,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, Bao sài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Còn hàng
424 Sharp SH837W 5,990,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, Bao sài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Còn hàng
425 Sharp SH631W 4,990,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, Bao sài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Còn hàng
426 Sharp SH530U (2 Sim 2 Sóng) 4,500,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, Bao sài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Còn hàng
Motorola
427 Motorola RAZR XT910 - chính hãng 5,500,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, Bao sài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Còn hàng
428 Motorola EX119 - Cảm ứng - 2 sim 2 sóng 1,450,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, Bao sài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Còn hàng
429 Motorola Defy MB525 5,800,000 vnđ Chính hãng 12 tháng, Bao sài, đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. Còn hàng